Blå Station

Filtér

    Blå Station er en familievirksomhed. De holder til i, hvad der plejede at være en syfabrik i Åhus, på Sveriges sydøstkyst, hvor havet er lige så uroligt som de er. 

    Da de flyttede ind i foråret 1986, placerede vi et par møbelprototyper i et af bygningens hjørner. Og i starten før deres produktion var oppe at køre, fyldte de tomme ekkolokaler med kunstudstillinger og jazzkoncerter.  Det var sjovt, og stedet blev vores "Station" - hvilket de syntes var et passende navn. For på en station sker der altid noget - en konstant strøm af forandringer. 

    Blå Station er drevet af et ønske om at sætte møbler i produktion, som fortjener en plads på markedet. Nysgerrighed er deres brændstof. De bliver ved med at søge, ikke efter det allerede kendte og etablerede, men efter det uventede, endnu ikke opdaget. For dem, er det ikke nok, at et produkt aldrig har været vist før. For at det kan betragtes som nyt, skal det kunne udvise en ny holdning til form, funktion, materiale eller den industrielle produktionsproces. Nye møbler skal være bedre til noget og tilbyde et alternativ til det, der allerede findes.


    14 Produkter

    14 Produkter